एयर-हाइड्रा कन्भर्टर

  • Air-Hydra Converter YCCT

    एयर-हाइड्रा कन्भर्टर YCCT

    एक ट्रान्सड्यूसरले वायमेटिक सिग्नलहरूलाई हाइड्रोलिक सिग्नलमा रूपान्तरण गर्दछ। संकुचित हावालाई शक्ति स्रोत, आउटपुट हाइड्रोलिक तेलको रूपमा प्रयोग गर्दै, पावर सिलिन्डर (हाइड्रोलिक सिलिन्डर) चिल्लो कार्य चलाउनुहोस्।