भ्याकुम फिल्टर

  • Vacuum filter

    भ्याकुम फिल्टर

    भ्याकुम फिल्टरहरूले वातावरणबाट तान्ने प्रदूषकहरू (मुख्यतया धुलो) प्रणाली प्रदूषण रोक्नको लागि स collect्कलन गर्दछ र सक्सन कप र भ्याकुम जेनेरेटर (वा भ्याकुम भल्भ) को बीचमा प्रयोग गरिन्छ। मफलरहरू भ्याकुम जेनेरेटर, सक्सन पोर्ट (वा निकास पोर्ट) को निकास पोर्टमा भ्याकुम भल्भ र भ्याकुम पम्पको निकास पोर्टमा स्थापना हुनेछ।